logo
X

“รัสเซีย” เปิดฉากซ้อมรบ โชว์แสนยานุภาพ นิวเคลียร์ยุทธวิธี ข่ม “ยูเครน-ชาติตะวันตก”

“รัสเซีย” เปิดฉากซ้อมรบ โชว์แสนยานุภาพ นิวเคลียร์ยุทธวิธี ข่ม “ยูเครน-ชาติตะวันตก” ท่ามกลางความตึงเครียด

#topnewstv #รัสเซีย #ยูเครน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น