logo
X

“สว.ดิเรกฤทธิ์” ลาออกจาก กมธ.พัฒนาการเมืองฯ หลังถูกด้อยค่า ปมเห็นต่าง 40 สว.

“สว.ดิเรกฤทธิ์” ลาออกจาก กมธ.พัฒนาการเมืองฯ หลังถูกด้อยค่า ปมเห็นต่าง 40 สว.

#topnewstv #สว #ดิเรกฤทธิ์

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น