logo
X

ลุยต่อ”จุลพันธ์”แจงเหตุจัดทำงบเพิ่มเติมใช้ “ดิจิทัลวอลเล็ต”ยันไม่กระทบหนี้สาธารณะ

เดินหน้าต่อ “จุลพันธ์” แจงเหตุจัดทำงบเพิ่มเติมใช้ “ดิจิทัลวอลเล็ต” ยันไม่กระทบหนี้สาธารณะ

#topnewstv #รัฐบาล #เงินดิจิทัล

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น