logo
X

“อิสราเอล”ฮึ่ม “นอร์เวย์-ไอร์แลนด์-สเปน”รับรองอธิปไตย”รัฐปาเลสไตน์”

“อิสราเอล” ฉุนขาด ฮึ่มตอบโต้แน่ หลัง “นอร์เวย์-ไอร์แลนด์-สเปน” ประกาศรับรอง “ปาเลสไตน์” เป็นรัฐอธิปไตย ขณะ”นอร์เวย์” คำมั่น พร้อมรวบตัว “เนทันยาฮู” ตามหมายจับของศาล ICC

#topupdate #สิงคโปร์แอร์ไลน์ #อิสราเอล #ฮามาส #สงครามอิสราเอล #อิสราเอลฮามาส
#ปาเลสไตน์ #ประธานาธิบดีอิหร่าน #อิบราฮิมไรซี #อยาตอลเลาะฮ์อาลีคาเมเนอี
#ฮามาส #ฮิซบุลเลาะห์ #เตหะราน #โปรปาเลสไตน์
#นอร์เวย์ #ไอร์แลนด์ #สเปน #รัฐปาเลสไตน์

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น