logo
X

“อิสราเอล” รับยึดอุปกรณ์ข่าวของ AP จริง แจงช่างภาพฝ่าฝืนกฏถ่ายฐานที่มั่น

“อิสราเอล” รับยึดอุปกรณ์ข่าวของ AP จริง แจงช่างภาพฝ่าฝืนกฏถ่ายฐานที่มั่น – “ฝ่ายค้าน” ประณาม เป็นการกระทำที่ทำให้ประเทศถอยหลัง

#topnewstv #อิสราเอล #อิหร่าน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น