logo
X

“จตุพร” อ่านขาด เบื้องลึก “พิชิต” ลาออกแค่ทางผ่าน เป้าหมายสอย ครม.เศรษฐา ร่วงทั้งคณะ

“จตุพร” อ่านขาด เบื้องลึก “พิชิต ชื่นบาน” ลาออกแค่ทางผ่าน หมากเกมนี้ยังไม่จบ เป้าหมายหลัก สอย “เศรษฐา” เหมารวม ครม. ตกสวรรค์ยกคณะ

#topnewstv #พิชิตชื่นบาน #นายกรัฐมนตรี

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น