logo
X

“ณรงค” แซะ “รัฐบาล” ไม่มีแผนสำรองสำหรับดิจิทัลวอลเล็ต มีแผนเดียวคือ “กู้” เท่านั้น

“ณรงค” แซะ “รัฐบาล” ไม่มีแผนสำรองสำหรับดิจิทัลวอลเล็ต มีแผนเดียวคือ “กู้” เท่านั้น – ครม. เล็งเพิ่มงบปี 67 อีก 1.22 แสนล้านบาท

#topnewstv #เงินดิจิทัล #รัฐบาล

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น