logo
X

“พ่อน้องเพรส” เผย เรื่องที่กลัวเกิดจนได้ เด็กๆ เริ่มมีพฤติกรรมเลียนแบบ อยากเชื่อมจิต

ซวยแล้ว “พ่อน้องเพรส” เผย เรื่องที่กลัวที่สุดเกิดขึ้นจนได้ เด็กๆ เริ่มมีพฤติกรรมเลียนแบบอยากเชื่อมจิต

#topupdate #น้องไนซ์ #ทนายอนันต์ชัย #ลัทธิเชื่อมจิต #ทนายธรรมราช #มูลนิธิกองทัพธรรม #เชื่อมจิต #น้องไนซ์เทวาจุติ #น้องไนซ์เชื่อมจิต #แม่น้องไนซ์ #อริยจอมปลอม #พระพุทธเจ้า #อนาคามี #ซูม

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น