logo
X

ต้องฟัง “นร.” อดดื่มนมโรงเรียน เหตุโรงงานต้องมีแม่วัว 200 ตัว ถึงจะส่งนมให้ได้

“ผู้ปกครอง” ต้องฟัง “นร.” จะอดดื่มนมโรงเรียน เหตุโรงงานโดนเปลี่ยนสเปกต้องมีแม่วัว 200 ตัว ถึงส่งนมให้ได้ – สงสัยเอื้อนายทุนเจ้าใหญ่หรือ ?

#topnewstv #นมโรงเรียน #นักเรียน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น