logo
X

“สส.ก้าวไกล” ฟิลขาดด่ากราด “ชาวบ้าน” – อีกรายสูบบุหรี่รมควันข้างบ้าน กร่างยัน “แม่”

“สส.ก้าวไกล” ฟิลขาดด่ากราด “ชาวบ้าน” อ้างโดนกล่าวหา – อีกรายสูบบุหรี่รมควันเพื่อนบ้าน กร่างยัน “แม่” ก๊งเหล้าเสียงดังแทบทุกวัน

#topnewstv #ก้าวไกล #สส

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น