logo
X

เผยจากปาก FC เบอร์หนึ่ง “นิรมิตเทวาจุติ” ศรัทธาแรงกล้า เชื่อ “อ.น้องไนซ์” ของจริง

มหัศจรรย์มาก เผยจากปาก FC เบอร์หนึ่ง “นิรมิตเทวาจุติ” ศรัทธาแรงกล้า เชื่อ “อ.น้องไนซ์” ของจริง

#topupdate #น้องไนซ์ #ทนายอนันต์ชัย #ลัทธิเชื่อมจิต #ทนายธรรมราช #แพรรี่ #มูลนิธิกองทัพธรรม #เชื่อมจิต #น้องไนซ์เทวาจุติ #น้องไนซ์เชื่อมจิต #แม่น้องไนซ์ #อริยจอมปลอม #อนาคามี #พระพุทธเจ้า

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น