logo
X

เสียม้าเพื่อรักษาขุน? ลือสะพัด “พิชิต ชื่นบาน” ลาออกจากรัฐมนตรี ตัดไฟลามนายกฯ

เสียม้าเพื่อรักษาขุน? ลือสะพัด “พิชิต ชื่นบาน” ลาออกจากรัฐมนตรี ตัดไฟลามนายกฯ

#topnewstv #พิชิตชื่นบาน #นายกรัฐมนตรี

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น