logo
X

“ศุภกนก์ธีร์” การันตีพระที่ขุดพบริมโขงอายุเกิน 500 ปี ถ้าไม่เก่าจริง ยอมบวชตลอดชีวิต

“ศุภกนก์ธีร์” การันตีพระที่ขุดพบริมโขงอายุเกิน 500 ปี ถ้าไม่เก่าจริง ยอมบวชตลอดชีวิต

#topnewstv #พระ #แม่น้ำโขง

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น