logo
X

เปิดคลิป “น้องไนซ์” ตอน 6 ขวบสอนกระจายจิต เตือนลุงหมออย่ายุ่งความโลภเกินไป

ซูมยังน้อยไป เปิดคลิป “น้องไนซ์” ตอน 6 ขวบสอนกระจายจิต นั่งสมาธิจะมีแสงจ้าถ้าจิตไม่ฟุ้ง

#TOPNEWS #น้องไนซ์ #ซูม
#ทนายอนันต์ชัย #พระพุทธเจ้า #อนาคามี
#ลัทธิเชื่อมจิต #ทนายธรรมราช #มูลนิธิกองทัพธรรม
#เชื่อมจิต #น้องไนซ์เทวาจุติ #น้องไนซ์เชื่อมจิต
#แม่น้องไนซ์ #อริยจอมปลอม

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น