logo
X

“ดิเรกฤทธิ์” แจงไม่อยากเปิดชื่อ 40 สว.ยื่นศาลถอด ‘”เศรษฐา-พิชิต” ขาดคุณสมบัติ

“ดิเรกฤทธิ์” แจงไม่อยากเปิดชื่อ 40 สว.ยื่นศาลถอด ‘”เศรษฐา-พิชิต” ขาดคุณสมบัติ หวั่นมีผลกระทบ

#topnewstv #ดิเรกฤทธิ์ #ยื่นศาล

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น