logo
X

“สันติสุข” วิเคราะห์ “ลอเตอรี่พลัส” ใช้เหลี่ยมทางการตลาดเพื่อจูงใจให้คนมาซื้อ

“สันติสุข” วิเคราะห์ “ลอเตอรี่พลัส” ใช้เหลี่ยมทางการตลาดเพื่อจูงใจให้คนมาซื้อ และเอากำไรส่วนเกินมาทำการตลาด

#topnewstv #สันติสุข #นอท

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น