logo
X

ฟังชัดๆ “น้องเพรส” อธิบายความหมายคำว่า “ซูม” คนละเรื่องกับหนูน้อยเชื่อมจิต

ต้องแบบนี้ “น้องเพรส” อธิบายความหมายคำว่า “ซูม” ชัดเจน ตรงประเด็น แต่ทำไมคนละเรื่องกับหนูน้อยเชื่อมจิต

#topupdate #น้องไนซ์ #ทนายอนันต์ชัย #ลัทธิเชื่อมจิต #ทนายธรรมราช #มูลนิธิกองทัพธรรม #เชื่อมจิต #น้องไนซ์เทวาจุติ #น้องไนซ์เชื่อมจิต #แม่น้องไนซ์ #อริยจอมปลอม #พระพุทธเจ้า #อนาคามี #ซูม

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น