logo
X

พิธา เพ้อ จัดงาน ก้าวไกล Big Bang ตามวาระ 1 ปีชนะเลือกตั้ง เพื่อกระตุ้นเตือนผลงาน รบ.

พิธา เพ้อ จัดงาน ก้าวไกล Big Bang ตามวาระ 1 ปีชนะเลือกตั้ง เพื่อกระตุ้นเตือนผลงานรัฐบาล หลังบริหารไม่ไปไหน

#topnewstv #พิธา #รัฐบาล

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น