logo
X

“โหรลักยิ้ม” ไขกระจ่าง แปลความหมายวิปัสสนา คำว่า “ซูม” บิดเบือนจนออกทะเล

ฟังนะ “โหรลักยิ้ม” แปลความหมายวิปัสสนา คำว่า “ซูม” บิดเบือนจนออกทะเล เตือนอย่ารีบร้อนศึกษาจะโดนหลอก

#topupdate #น้องไนซ์ #ทนายอนันต์ชัย #ลัทธิเชื่อมจิต #ทนายธรรมราช #มูลนิธิกองทัพธรรม #เชื่อมจิต#น้องไนซ์เทวาจุติ #น้องไนซ์เชื่อมจิต #แม่น้องไนซ์ #อริยจอปลอม #พระพุทธเจ้า #อนาคามี #ซูม

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น