logo
X

“จักรภพ” แนะศาสดา3นิ้ว ก่อนจะวิจารณ์ ควรไปศึกษาประวัติศาสตร์ รากเหง้า ให้ถ่องแท้ก่อน

“จักรภพ” แนะพรรคคนรุ่นใหม่ ศาสดา3นิ้ว ก่อนจะวิจารณ์ ควรไปศึกษาประวัติศาสตร์ รากเหง้า ให้ถ่องแท้รอบด้านเสียก่อน

#topnewstv #จักรภพ #ก้าวไกล

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น