logo
X

“ทนายอนันต์ชัย” ร้อง พม.เอาผิดผู้ปกครอง ระบุอาจผิด พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก

“ทนายอนันต์ชัย” ร้อง พม.เอาผิดผู้ปกครอง ระบุอาจผิด พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ห้ามนำเด็กมาโฆษณา เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

#topnewstv #้อนันตชัย #เดชา

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น