logo
X

“พิธา” ตีหน้าเศร้า คุย “สื่อเยอรมัน” โยนการตาย “บุ้ง” เป็นความผิดของกระบวนการยุติธรรม

“พิธา” ตีหน้าเศร้า คุย “สื่อเยอรมัน” โยนการตาย “บุ้ง” เป็นความผิดของกระบวนการยุติธรรม บินเบือนกฎหมาย 112 ห้ามวิจารณ์สถาบันฯ

#topnewstv #บุ้งทะลุวัง #พิธา

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น