logo
X

“40 สว.” จะไม่ทน ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ถอด “เศรษฐา” พ้นนายกฯ และ ถอด “พิชิต” จากรัฐมนตรี

“40 สว.” จะไม่ทน ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ถอด “เศรษฐา” พ้นนายกฯ และ ถอด “พิชิต” จากรัฐมนตรี หลังเข้าข่ายขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรี

#topnewstv #้สว. #นายกฯ #พิชิต

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น