logo
X

วินาที”เตาแก๊ส”ระเบิดใส่หน้าแม่บ้าน ขณะจะต้มใข่ อาการสาหัส อุทาหรณ์ คาดเปิดเตาค้างไว้

ผวาวินาที “เตาแก๊ส” ระเบิดใส่หน้าแม่บ้าน ขณะจะต้มใข่ อาการสาหัส อุทาหรณ์ คาดเปิดเตาแก๊สค้างไว้ เตือนอย่าใช้ผ้าคลุมหน้าเตา

#topnewstv #เตาแก๊ส #แก๊สระเบิด

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น