logo
X

กลุ่มผู้ประกอบการกัญชาภูเก็ต แสดงจุดยืนไม่เอา “กัญชา” กลับไปเป็นยาเสพติด

กลุ่มผู้ประกอบการกัญชาภูเก็ต แสดงจุดยืนไม่เอา “กัญชา” กลับไปเป็นยาเสพติด พร้อมยื่นหนังสือ ถึง “สมศักดิ์”

#topnewstv #กัญชา #ภูเก็ต

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น