logo
X

วธ.เปิดคูหาฯ ขับเคลื่อนจัดนิทรรศการ Soft Power ผลักดันภาพยนตร์ไทย อาหารไทยสู่สากล

วธ.เปิดคูหาฯ ขับเคลื่อนจัดนิทรรศการ Soft Power ผลักดันภาพยนตร์ไทย อาหารไทยสู่สากล

#topnewstv #้วธ #SoftPower

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น