X

ชาวกัมพูชาบอก “ไม่ต้องพึ่งเวียดนามแล้ว” กรณีสร้าง “คลองฟูนันเตโช” ของกัมพูชา

ส่อผิดใจหรือไม่ ? กรณีสร้าง “คลองฟูนันเตโช” ของกัมพูชา ลดการพึ่งพาเวียดนาม และอาจส่งผลถึงความสัมพันธ์ของกัมพูชากับจีน และเวียดนามด้วย

#topnewsonline #topnews #evergreen #thailand #FunanTechoCanal #คลองฟูนันเตโช #ฟูนันเตโช #funantecho #cambodia #claimbodia #vietnam #กัมพูชา #เขมร #ขแมร์ #khmer

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น