X

“อ.ภิญโญ” ทำนาย เตือน “3สภา” สุมหัวสมคบคิด-ระวังรอยต่อปี 67- 68 เกิด “รัฐประหาร”

“อ.ภิญโญ” ทำนายดวงชะตาประเทศ เตือน “3สภา” สุมหัวสมคบคิด-ระวังรอยต่อปี 67- 68 เกิด “รัฐประหาร”

#topnewstv #ภิญโญ #รัฐประหาร

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น