logo
X

เดือดร้อนทั้งซอย ลุงให้อาหารนกพิราบเป็นร้อยๆตัว ลั่น มีเมตตาจะให้จนกว่าชีวิตจะหาไม่

เดือดร้อนทั้งซอย ลุงให้อาหารนกพิราบเป็นร้อยๆตัว ลั่น มีเมตตาจะให้จนกว่าชีวิตจะหาไม่

#topnewstv #นกพิราบ #เชื้อโรค

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น