X

ประเทศไทยต้องการ “ปฏิรูปเศรษฐกิจ” ไม่ไช่กระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงสติ รบ.อย่าด่วนแจกเงิน

“สื่อนอก” ยังรู้ “ดร.บัณฑิต” ตีแผ่บทความประเทศไทยต้องการ “ปฏิรูปเศรษฐกิจ” ไม่ไช่กระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงสติ รบ.อย่าด่วนแจกเงิน ไม่เกิดประโยชน์ระยะยาว

#topnewstv #เศรษฐกิจ #ประเทศไทย

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น