logo
X

“ธีระ – กนก” ถามพวก “นักการเมือง” หิวแสง ว่าทุกคดีใช่ไหมที่ทำผิดและศาลต้องให้ประกัน

“ธีระ – กนก” ถามพวก “นักการเมือง” หิวแสง ว่าทุกคดีใช่ไหมที่ทำผิดและศาลต้องให้ประกันทุกคน ทั้งที่ทำผิดกฏหมาย

#topnewstv #ธีระ #กนก #บุ้ง

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น