logo
X

“เอ็นจีโอทางด้านสัตว์” ค้าน”รัฐบาล”ดัน”วัวลาน”เป็น”เฟสติวัลโลก”ชี้ โหดร้ายทรมานสัตว์

“เอ็นจีโอทางด้านสัตว์” ค้าน “รัฐบาล” ดัน “วัวลาน” เป็น “เฟสติวัลโลก” ไม่มีใครเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ ชี้ โหดร้ายทรมานสัตว์

#topnewstv #เศรษฐา #วัวลาน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น