X

ย้อนคำพูด “สว.พัลลภ” จี้ รบ.อย่าเพิกเฉย หลัง “กัมพูชา” สร้างแนวเขื่อนกันคลื่นล้ำทะเล

ย้อนคำพูด “พล.ร.อ.พัลลภ” จี้ รบ.อย่าเพิกเฉย หลัง “กัมพูชา” ก่อสร้างแนวเขื่อนกันคลื่นล้ำทะเลไทย

#topnewstv #เกาะกูด #กัมพูชา

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น