X

“โหรลักยิ้ม” ซัด แบบนี้ไม่เรียก “เชื่อมจิต” แต่คือดันทุรัง หลัง “พ่อน้องไนซ์” ลุยฟ้อง

ผิดซ้อนผิด “โหรลักยิ้ม” ฟาด ในทางโหราศาสตร์ไม่เรียก “เชื่อมจิต” แต่คือความดันทุรัง หลัง “พ่อน้องไนซ์” ลุยฟ้อง “หนุ่ม กรรชัย”

#topupdate #น้องไนซ์ #ทนายอนันต์ชัย #หนุ่มกรรชัย #ลัทธิเชื่อมจิต #ทนายธรรมราช #แพรรี่ #มูลนิธิกองทัพธรรม #เชื่อมจิต #น้องไนซ์เทวาจุติ #น้องไนซ์เชื่อมจิต #แม่น้องไนซ์ #อริยจอมปลอม #อนาคามี #พระพุทธเจ้า

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น