logo
X

“รัสเซีย” รุกหนักยึด “คาร์คิฟ” ส่วนผู้นำ “ยูเครน”ยังคงพยายามเต็มที่เพื่อปกป้องดินแดน

“รัสเซีย” รุกหนักยึด “คาร์คิฟ” ส่วนผู้นำ “ยูเครน” เปลี่ยน ผบ.สูงสุดกองทัพ ย้ำว่า ยังคงพยายามเต็มที่เพื่อปกป้องดินแดน

#topnewstv #รัสเซีย #ยูเครน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น