X

“ผู้เชี่ยวชาญ” เตือนอีก 5 ปี “ทุเรียนไทย” เสี่ยง เสียแชมป์ให้ “เวียดนาม”ส่งออกไป”จีน”

“ผู้เชี่ยวชาญ” เตือนอีก 5 ปี “ทุเรียนไทย” เสี่ยง เสียแชมป์ให้ “เวียดนาม” ส่งออกไป “จีน” หากรัฐไม่เร่งแก้ไขดูแล

#topnewstv #ทุเรียน #เศรษฐกิจ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น