X

“สันติสุข” แจงชัด “ท็อปนิวส์” ไม่ได้ปกป้องรัฐบาลปมข้าว 10 ปี – ย้ำจุดยืนไม่เคยเปลี่ยน

“สันติสุข” แจงชัด “ท็อปนิวส์” ไม่ได้ปกป้องรัฐบาลปมข้าว 10 ปี – ย้ำจุดยืนต่อบ้านเมืองไม่เคยเปลี่ยน

#topnewstv #ท็อปนิวส์ #ข้าว10ปี

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น