X

โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ “เจ้าคุณฌอน-เจ้าคุณอนิลมาน” ขึ้นเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ

โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ “เจ้าคุณฌอน-เจ้าคุณอนิลมาน” ขึ้นเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ

#topnewstv #เจ้าคุณฌอน

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น