X

“รศ.ดร.ธนพร” วิเคราะห์ จบภารกิจ 250 สว. ยุติอำนาจเลือกนายกฯ

“รศ.ดร.ธนพร” วิเคราะห์ จบภารกิจ 250 สว. ยุติอำนาจเลือกนายกฯ การเมืองไทยจะเดินไปในทิศทางไหน

#topnewstv #ธนพร #250สว

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น