X

“ก้าวไกล” ซัด “รัฐบาลฯ” ลดค่าทางด่วน เพื่อการแลกขยายสัมปทานให้เอกชนเพิ่ม

“ก้าวไกล” ซัด “รัฐบาล” ลดค่าทางด่วน เพื่อการแลกขยายสัมปทานให้เอกชนเพิ่มในอีกหลายปีข้างหน้า

#topnewstv #ก้าวไกล #ทางด่วน

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น