X

“สมาคมผู้เลี้ยงหมูภาคใต้” ประสบภาวะขาดทุน วอนรัฐปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกการตลาด

“สมาคมผู้เลี้ยงหมูภาคใต้” ประสบภาวะขาดทุน วอนรัฐปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกการตลาด

#topnewstv #สมาคม #เลี้ยงหมู

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น