X

“รมว.คมนาคม” เตรียมหารือ BEM ลดค่าทางด่วน เฉลี่ยทั้งสายจ่ายไม่เกิน 50 บาท

“รมว.คมนาคม” เตรียมหารือ BEM ลดค่าทางด่วน เฉลี่ยทั้งสายจ่ายไม่เกิน 50 บาท จากเดิม 90 บาท มั่นใจทำได้

#topnewstv #คมนาคม #ทางด่วน

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น