X

จำคุก 18ปี 24 เดือน “อดีตผอ.-รองผอ.”รร.สามเสนวิทยาลัย เรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ

จำคุก 18ปี 24 เดือน “อดีตผอ.-รองผอ.” รร.สามเสนวิทยาลัย เรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ เปิดไทม์ไลน์ ทุจริตเบียดบังเงินบริจาค ผู้ปกครองนร. ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน

#topnewstv #อดีตผอ #รรสามเสนวิทยาลัย

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น