logo
X

ชำแหละเมือง “ชเวโก๊กโก่” ขุมทองของ “เมียนมา-ทุนจีนสีเทา”

ชำแหละ “ชเวโก๊กโก่” เมืองใหม่ทุนจีนในรัฐกะเหรี่ยง เขตเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งซ่องสุมแก๊งอาชญากรรม ที่การสู้รบก็ไม่ทำอะไรได้ หลัง “กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง” ยอมวางอาวุธชั่วคราว หวั่น เมืองเศรษฐกิจพังพินาศ

#topupdate #เมียวดี #เมียนมา #ชเวโก๊กโก่ #จีนเทา #รัฐกะเหรี่ยง #กะเหรี่ยงKNU

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น