logo
X

ส่องเมือง “ชเวก๊กโก” ขุมทองของเมียนมา ที่การสู้รบไม่สามารถทำอะไรได้

ส่องเมือง “ชเวก๊กโก” ขุมทองของเมียนมา ที่การสู้รบไม่สามารถทำอะไรได้

#topnewstv #เมืองชเวก๊กโก #เมียนมา

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น