X

“พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง”เปิดชีวิตฟ้าหลังฝน ใช้ธรรมะในการรักษาโรคเรียนรู้สู่นิพพาน l EP.1

เปิดชีวิตฟ้าหลังฝน “พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ใช้ธรรมะในการรักษาโรค เจริญมรณานุสติ ทานยา 7 เม็ด (โพชฌงค์ 7) เรียนรู้ สังโยชน์ 10 สู่นิพพาน

#topnewsonline #topnews #evergreen #ลายกนกยกสยาม #พงษ์พัฒน์ #วชิรบรรจง #พงษ์พัฒน์วชิรบรรจง #ลายกนก #ฟ้าหลังฝน #ธรรมะรักษาโรค #โพชฌงค์7 #สังโยชน์10 #นิพพาน

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น