X

เปิดรายละเอียดโครงการ “โคแสนล้าน” ผลลัพธ์งอกเงยสวนทาง “เงินดิจิทัล”

เปิดรายละเอียดโครงการ “โคแสนล้าน” ให้เกษตรกรกู้ครัวเรือนละ 5 หมื่นบาท ผลลัพธ์งอกเงยสวนทาง “เงินดิจิทัล”

#topnewstv #โคแสนล้าน #เงินดิจิทัล

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น