X

หลายประเทศต้องการ “ข้าวไทย” เพิ่มขึ้น แต่พ่อค้าบอกส่งออกทรุด

หลายประเทศต้องการ “ข้าวไทย” เพิ่มขึ้น แต่พ่อค้าบอกส่งออกทรุด

#topnewstv #ข้าวไทย #ส่งออก

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น