X

ผ่างบ “สภาองค์กรของผู้บริโภค”ใช้ไปแล้วกว่า 500 ล้านบาท คุ้มค่าภาษีประชาชนหรือไม่?

เจาะลึกผ่างบ “สภาองค์กรของผู้บริโภค” ใช้ไปแล้วกว่า 500 ล้านบาท คุ้มค่าภาษีประชาชนหรือไม่?

#topnewstv #สภาองค์กรของผู้บริโภค

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น