X

“ปิยบุตร” สอน “ก้าวไกล” การอภิปรายไม่ใช่การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน?

“ปิยบุตร” สอน “ก้าวไกล” การอภิปรายไม่ใช่การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน?

#topnewstv #ปิยบุตร #ก้าวไกล

คลิปเด่นประจำวัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น